Danish Export Association og Jyske Bank etablerer nyt eksportbarometer

Danish Export Association og Jyske Bank er gået sammen om at etablere et eksportbarometer, der hvert kvartal giver danske eksportvirksomheder, politikere, medier og beslutningstagere en indikator på, hvordan det går med dansk eksport. Første nøgletal er klar 11. december.

Eksportbarometeret vil som noget helt nyt kunne give et her-og-nu billede af, hvordan det står til med eksporten: Hvor er der tilbagegang, og hvor forventes der vækst?

“Eksporten er et helt centralt element i vores nationaløkonomi og har stor samfundsmæssig betydning. Så at kunne få en indikator på, hvordan det står til på specifikke markeder og i forskellige brancher er essentiel viden,” forklarer Philipp Schröder, professor i økonomi, Aarhus Universitet, og sparringspartner på Eksportbarometer.

Topledere fra landets dygtigste eksportvirksomheder danner grundlag for eksportbarometeret

I eksportbarometerets panel deltager både små, mellemstore og store eksportvirksomheder spredt geografisk over hele Danmark.

Når de første målinger og nøgletal kommer over den næste tid, begynder eksportbarometeret at have data, som kan fortælle, hvad der sker på de forskellige markeder/brancher. Det vil også vise en status for eksporten for såvel små som mellemstore og store virksomheder i forhold til tendenser og eksportens udvikling.

“Man spørger hver gang de samme nøglepersoner i de deltagende eksportvirksomheder. Og det er nyt. Normalt, når man foretager målinger eller udarbejder statistikker omkring eksport, er det tilfældigt, hvem der udtaler sig. Men her har man kun talt med toplederne fra nogle af landets dygtigste eksportvirksomheder. Og det giver altså et helt unikt datagrundlag, hvor man også får den strategiske dimension med,” forklarer Phillipp Schröder.

Han pointerer, at samarbejdet mellem Danish Export Association og Jyske Bank har gjort det muligt at udarbejde et panel med danske eksportvirksomheder, som virkelig er lykkedes med eksporten. Topledernes svar er anonymiserede.

Ambitionen for det nye Eksportbarometer

I første måling bliver omkring 250 topledere spurgt om, hvilke forventninger de har til eksporten i de næste måneder. Ud fra de svar sammensætter Danish Export Association og Jyske Bank første Eksportbarometer.

Ambitionen er at udvide eksportbarometeret, så der på den længere bane vil være 500 topledere fra danske eksportvirksomheder. Derudover er målet, at eksportbarometeret bliver et anerkendt nøgletal, som bruges af både danske eksportvirksomheder og beslutningstagere til at forudsige, hvordan det går dansk eksport.

“Vores vision er, at det bliver en institution, ligesom ifo-indexet er det i Tyskland. Medierne vil referere til de her tal, politikerne kigger på tallene, når de skal tage beslutninger, og virksomheder kigger på dem og bruger dem aktivt, når de skal fastlægge deres eksportstrategi,” fortæller Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations i Danish Export Association og projektleder på Eksportbarometer.

Jyske Bank, partner og medudvikler af Eksportbarometer, vil aktivt bruge og analysere på resultaterne af de nye eksportnøgletal.

Vi er en lille åben økonomi, så det er vigtigt, at vores erhvervsvirksomheder bevæger sig ud over landets grænser og sørger for at få succes der. Det håber vi, at eksportbarometeret kan skabe ekstra interesse for – og dermed også få flere virksomheder i gang med eksport,” fortæller Rune Møller, direktør i Jyske Bank Erhverv.

Pressekontakt

Har du brug for mere viden om Eksportbarometer eller spørgsmål til specifikke målinger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Dorthe Bach Christensen
Communications & Marketing Consultant
Danish Export Association
doc@danishexport.dk
+45 40 45 32 02

Halldor Halldorsson
Head of Branding & Relations
Danish Export Association
hah@danishexport.dk
+ 45 21 22 95 60