Femte rapport: Danske eksportvirksomheder er fortsat optimistiske, men nye coronarestriktioner bekymrer

Der er fortsat optimisme at spore, når 250 danske eksportvirksomheder bliver spurgt til eksportudsigterne her og nu. Den største trussel er corona og eventuelle nye restriktioner. Det viser femte rapport fra Eksportbarometer, som Jyske Bank og Danish Export Association står bag.

Eksportbarometer, der hvert kvartal giver en indikator på, hvordan det går med dansk eksport, fremlægger nu femte måling. Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank, har igen analyseret på tallene, og optimismen har fået et lille nyk nedad.

”Indikatoren rammer denne gang tallet 56 og er således lidt under de forrige tre kvartaler, hvor det har været på 60. Virksomhederne er fortsat positive, når de ser på eksportsituationen i dag. Men bekymringerne om eventuelle coronarestriktioner fylder. Virksomhedernes ordrebog er faktisk vokset, og det forventer man også, at den fortsætter med. Men frygten for den stigende coronasmitte og nye restriktioner, der kan begrænse adgangen til eksportmarkederne, spøger,” fortæller Niels Rønholt.

Næsten 80 procent af de adspurgte virksomheder nævner, at corona og nye restriktioner, er den væsentligste trussel i forhold til deres eksportudvikling mod 58 procent ved sidste måling i september 2021.

Virksomhederne er fortsat pressede over manglen på råvarer

I femte måling er virksomhederne igen blevet spurgt ind til manglen på råvarer og de stigende råvarepriser.

Og manglen på råvarer er fortsat en udfordring. 67 procent af de adspurgte eksportvirksomheder ser manglen på råvarer som en begrænsning på produktion her og nu. I forrige måling var det 61 procent. Selvom råvaremangel fortsat er en udfordring, er billedet dog ikke, at det for alvor koster eksportordrer for virksomhederne.

”Det positive er, at det ikke ødelægger den gode udvikling, for flertallet klarer faktisk stadig at levere uden tab af eksportordrer. Det skyldes, at man i mange tilfælde finder løsninger på problemerne. Det er bøvlet, men det er indtil videre til at håndtere,” forklarer Niels Rønholt.

Næsten halvdelen af de adspurgte melder om store prisstigninger på deres produkter.

”Der er en stærk efterspørgsel, og alle er klar over, at energipriserne eksempelvis er steget, og at forsyningskæderne er presset osv. Så forbrugerne er i nogen grad også afklaret med, at varerne bliver dyrere. Så der er sikkert en accept af prisstigninger, som vi ikke har set i mange år,” siger Niels Rønholt.

Mangel på arbejdskraft tiltager ikke længere

De danske eksportvirksomheder står også fortsat over for den mere klassiske udfordring, når der er opsving i økonomien, nemlig manglen på arbejdskraft. Mangel på hænder giver en begrænsning på produktionskapaciteten, men det kan også skabe en øget lønstigning, som kan true konkurrenceevnen.

Problemet er der stadigvæk, men tallene viser, det ikke er steget siden sidste måling hvor 38 procent var begrænset af arbejdskraftmangel. Nu er det 35 procent.

”Det er stadig en udfordring for virksomhederne, men det er da trods alt positivt, at problemet ikke eskalerer. Over halvdelen af virksomhederne forventer tiltagende lønstigninger, og det skyldes ikke mindst, at medarbejderne måske også har fundet ud af, at der er mulighed for at få mere i løn grundet manglen på hænder,” fortæller Niels Rønholt.

Fakta om Eksportbarometer

Baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 250 topledere fra danske eksportvirksomheder giver Eksportbarometer en indikator på udviklingen i dansk eksport, herunder på helt aktuelle begivenheder. Eksportbarometer er et nøgletal, som bruges af både danske eksportvirksomheder og beslutningstagere til at forudsige, hvordan det går dansk eksport.

Eksportbarometer er blevet til i et samarbejde mellem Jyske Bank og Danish Export Association – med rådgivning fra Philipp Schröder, professor i økonomi, Aarhus Universitet, som har været med til at sikre et validt datagrundlag.

Eksportbarometer bliver kalkuleret som et Diffusion Index, hvor der analyseres eksporttendenser blandt respondenterne. Indekset viser tendenser i udviklingen af dansk eksport i henhold til at være opadgående eller nedadgående i nærmeste fremtid. Indekset går fra 0 til 100, hvor 50 er uændret. Eksportbarometer udkommer hvert kvartal.

I videoen nedenfor fortæller Niels Rønholt om femte rapports resultater.

Pressekontakt

Har du brug for mere viden om Eksportbarometer eller spørgsmål til specifikke målinger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Dorthe Bach Christensen
Communications & Marketing Consultant
Danish Export Association
doc@danishexport.dk
+45 40 45 32 02

Halldor Halldorsson
Head of Branding & Relations
Danish Export Association
hah@danishexport.dk
+ 45 21 22 95 60