Fjerde rapport: Danske eksportvirksomheder er optimistiske, men manglen på råvarer og arbejdskraft truer

Der er fortsat optimisme at spore blandt de 250 danske eksportvirksomheder, som er blevet spurgt til eksportudsigterne her og nu. De to største trusler er manglen på råvarer og arbejdskraft. Det viser fjerde rapport fra Eksportbarometer, som Jyske Bank og Danish Export Association står bag.

Eksportbarometer, der hvert kvartal giver en indikator på, hvordan det går med dansk eksport, fremlægger nu fjerde måling. Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank, har igen analyseret på tallene, og optimismen fra de to sidste målinger fortsætter.

”Indikatoren rammer for tredje gang tallet 60. Virksomhederne er således fortsat rigtig positive, når de ser på eksportsituationen i dag. Det skyldes selvfølgelig ikke mindst, at verdensøkonomien er i fremgang efter COVID-19. Den såkaldte deltavariant spøger lidt, og vaccineudbredelsen halter lidt i USA, men det er ikke nok til at ødelægge optimismen hos virksomhederne,” fortæller Niels Rønholt.

Virksomhederne er fortsat pressede over manglen på råvarer

I fjerde måling er virksomhederne igen blevet spurgt ind til manglen på råvarer. Og manglen på råvarer er en reel udfordring. Næsten 70 procent af de adspurgte eksportvirksomheder ser manglen på råvarer som en af de største trusler mod deres eksport her og nu.

”Omkring 20 procent af virksomhederne meddeler, at de må sige nej til eksportordrer grundet manglen på råvarer. Det er forhåbentligt et kortsigtet problem, og når produktionen rundt omkring i verden kommer op igen efter COVID-19, kommer vi til at se en normalitet. Forhåbentlig allerede i starten af 2022. Men her og nu er det et stort problem for danske eksportvirksomheder,” forklarer Niels Rønholt.

Mangel på arbejdskraft er en reel trussel

På den længere bane står de danske eksportvirksomheder over for en mere klassisk udfordring, når der er opsving i økonomien, nemlig manglen på arbejdskraft. 30 % af de adspurgte virksomheder ser manglen på arbejdskraft som en stor udfordring. Mangel på hænder giver en begrænsning på produktionskapaciteten, men det kan også skabe en øget lønstigning, som kan true konkurrenceevnen.

”Omkring 25 % af de danske eksportvirksomheder vurderer, at højere lønstigninger er en reel trussel for eksporten. Det er en andel, jeg forventer vil stige over det kommende år,” fortæller Niels Rønholt.

Fakta om Eksportbarometer

Baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 250 topledere fra danske eksportvirksomheder giver Eksportbarometer en indikator på udviklingen i dansk eksport, herunder på helt aktuelle begivenheder. Eksportbarometer er et nøgletal, som bruges af både danske eksportvirksomheder og beslutningstagere til at forudsige, hvordan det går dansk eksport.

Eksportbarometer er blevet til i et samarbejde mellem Jyske Bank og Danish Export Association – med rådgivning fra Philipp Schröder, professor i økonomi, Aarhus Universitet, som har været med til at sikre et validt datagrundlag.

Eksportbarometer bliver kalkuleret som et Diffusion Index, hvor der analyseres eksporttendenser blandt respondenterne. Indekset viser tendenser i udviklingen af dansk eksport i henhold til at være opadgående eller nedadgående i nærmeste fremtid. Indekset går fra 0 til 100, hvor 50 er uændret. Eksportbarometer udkommer hvert kvartal.

I videoen nedenfor kan du høre Niels Rønholt fortælle om fjerde rapports resultater.

Pressekontakt

Har du brug for mere viden om Eksportbarometer eller spørgsmål til specifikke målinger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Dorthe Bach Christensen
Communications & Marketing Consultant
Danish Export Association
doc@danishexport.dk
+45 40 45 32 02

Halldor Halldorsson
Head of Branding & Relations
Danish Export Association
hah@danishexport.dk
+ 45 21 22 95 60