Anden rapport: Danske eksportvirksomheder ser mere optimistisk på eksporten

Corona er stadig en stor faktor for udviklingen i dansk eksport, men der er optimisme at spore, når 250 danske eksportvirksomheder bliver spurgt til eksportudsigterne de næste måneder. Det viser anden rapport fra Eksportbarometer, som Jyske Bank og Danish Export Association står bag.

Eksportbarometer, der hvert kvartal giver en indikator på, hvordan det går med dansk eksport, fremlægger nu anden måling. Og denne gang er de adspurgte eksportvirksomheder mere optimistiske end for tre måneder siden, konkluderer cheføkonom i Jyske Bank, Niels Rønholt, som har analyseret på tallene.

“Indikatoren, der er konstrueret så 50 er et neutralt niveau, rammer denne gang tallet 60 mod 53 i december 2020. Virksomhederne er dermed mere optimistiske, når de ser på eksportsituationen i dag. Og det er ikke kun forventningen om bedre tider. Svarene er også positive, når de vurderer ordrebogen her og nu”, forklarer Niels Rønholt.

Færre gør brug af likviditetshjælpepakker

Virksomhederne bliver samtidig i undersøgelsen spurgt ind til, om de har gjort brug af likviditetshjælpepakkerne i form af udskydelse af lån eller moms. 41 procent har brugt dem i 2020, mens der kun er 24 procent, der forventer at gøre brug af dem i 2021.

”Det vidner om, at selvom den aktuelle nedlukning har været mindst lige så omfattende som i foråret 2020, har erhvervslivet overordnet set ikke været lige så hårdt ramt under den nuværende nedlukning. Virksomhedernes sundhedstilstand er bedre end dengang, og usikkerheden er mindre,” forklarer Niels Rønholt.

Restriktionerne er den største udfordring, ikke adfærdsændringer

Ikke overraskende fylder corona stadig meget hos de adspurgte eksportvirksomheder. 80 procent fremhæver restriktionerne som et element, der direkte påvirker eksporten, mens kun 45 procent mener, at adfærdsændringer udløst af corona-situationen vil påvirke deres eksport.

Niels Rønholt er derfor påpasselig med at konkludere, at alt bliver vendt på hovedet efter corona, selvom det naturligvis kan variere fra marked til marked

”Det er først og fremmest restriktionerne, der udfordrer virksomhederne. Selvfølgelig vil corona i nogle tilfælde føre til ændrede efterspørgselsmønstre og en ”ny normal”, men jeg tror, at den overordnede tendens bliver normalisering, når vi kigger ind i anden halvdel af i år.”

Fakta om Eksportbarometer

Baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 250 topledere fra danske eksportvirksomheder giver Eksportbarometer en indikator på udviklingen i dansk eksport, herunder på helt aktuelle begivenheder. Ambitionen er, at Eksportbarometer bliver et anerkendt nøgletal, som bruges af både danske eksportvirksomheder og beslutningstagere til at forudsige, hvordan det går dansk eksport.

Eksportbarometer er blevet til i et samarbejde mellem Jyske Bank og Danish Export Association – med rådgivning fra Philipp Schröder, professor i økonomi, Aarhus Universitet, som har været med til at sikre et validt datagrundlag.

Eksportbarometer bliver kalkuleret som et Diffusion Index, hvor der analyseres eksporttendenser blandt respondenterne. Indekset viser tendenser i udviklingen af dansk eksport i henhold til at være opadgående eller nedadgående i nærmeste fremtid. Indekset går fra 0 til 100, hvor 50 er uændret.

Eksportbarometer udkommer hvert kvartal.

I videoen nedenfor kan du høre Niels Rønholt fortælle om første undersøgelses resultater.

Pressekontakt

Har du brug for mere viden om Eksportbarometer eller spørgsmål til specifikke målinger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Dorthe Bach Christensen
Communications & Marketing Consultant
Danish Export Association
doc@danishexport.dk
+45 40 45 32 02

Halldor Halldorsson
Head of Branding & Relations
Danish Export Association
hah@danishexport.dk
+ 45 21 22 95 60